Reference

Get started
    Image 1

Reference

Larisa je jediný coach, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Jako poměrně malá firma musíme opatrně vybirat způsob vzdělávání a motivace našich zaměstnanců vytižených náročnym hotelovým provozem. Od práce s coachem očekáváme velice konkrétni výsledky a Larisa nás nikdy nezklame. Pro zaměstnance i vedení firmy je práce s ní vždy přínosem a současně radostnou událostí.

Inez Cusumano

spolumajitelka Chateau Mcely

Larisu jsem poznala jako nevšedního a velmi úspěšného obchodníka v oblasti B2B. Její skvělé obchodní výsledky byly podmíněny nevídanou trpělivostí, tahem na branku a optimismem.To, že se Larisa nyní věnuje profesionálně koučinku a vzdělávání, vnímám jako naprosto přirozené vyústění její kariéry. Může tak uplatit nejen své bohaté profesionální zkušenosti v oblasti obchodu, tj. získávání nových klientů a aktivního telemarketingu, ale i dlouhodobý a systematický zájem o lidské potřeby být šťastný a žít smysluplně.

Měla jsem možnost absolvovat s Larisou jak osobní koučink, tak i školení obchodních dovedností, ve kterých byly uplatněny koučovací přístupy práce s týmem. Vždy to byl obohacující zážitek. Dokáže Vás nadchnout, pomůže Vám srovnat si Vaše vnitřní priority tak, abyste Vaši náročnou práci mohli zvládat kvalitně a přitom v souladu s Vašimi hodnotami. Larisa je zároveň praktik a pragmatik. Její školení jsou tedy velmi věcná a okamžitě využitelná v praxi.Spolupráce s Larisou je pro mne zdrojem pozitivní energie, užitečných uvědomění, nejen obchodních, a samozřejmě i radosti. Díky Lariso!

Klára Kodua M.A.
ředitelka RENOMIA NETWORK

Koučink znám poměrně dlouhou dobu, ale až po prvním sezení s Larisou jsem pochopil, jak klíčovou roli může tato metoda sehrát v mém životě. Hluboké prožitky a uvědomění, které při koučinku vznikají, jsou tím nejlepším průvodcem k opravdové změně. Teprve v rukou Larisy pro mě dostává koučink ten pravý lesk.

Radek Botoš
obchodní zástupce, Breezy s.r.o.

Individuální koučink je metoda, která mě překvapila svoji jednoduchostí a přímým a okamžitým dopadem na vyřešení problému. Kouč v tomto případě není direktivním rádcem, kouč je tím, kdo doprovází. Je průvodcem na cestě, svými otázkami drží směr, kterým jsem se rozhodl dát a mě se tak zviditelňuje cíl. Rozhodnutí však vycházejí z osoby doprovázeného a to je pro mě velmi důležité. Vždyť kdo jiný ví lépe kam chci dojít, co je mým cílem, než já sám.

Občas v životě nastane situace, že se cesta ztratí a zdá se, že není kudy jít. Stalo se to i mně. Situace modelová, banální, dalo by se říct - problémy v osobním životě se přelily do mé práce a zalily jí jako povodeň. Lehkost a úspěchy, na které jsem byl v pracovním životě doposud zvyklý, byly najednou pryč. Jako leader teamu jsem si přestával věřit. Po několika marných pokusech vyřešit tento problém samostatně jsem se rozhodl požádat o pomoc kouče.

Larisa a její schopnost empatie spolu s obvyklými postupy individuálního koučinku způsobily, že jsem velmi rychle pochopil, kde je problém a znovu našel cestu. Energie v mé práci proudila špatným směrem, směrem k sebelítosti a úvahám o chybách okolí. Po společném koučinku se mi cesta znovu otevřela a já se po ní nyní snažím jít. K mému překvapení zjišťuji, že to jde s lehkostí. Larisa je vyjímečný kouč. Patří jí můj velký dík.

Ing. Richard Němec

ředitel, I.B. Group Praha, s.r.o.

Když jsem se poprvé rozhodla absolvovat individuální koučink, byly pro mě podstata i přínos koučinku otázkou. Během roku práce s Larisou Francírkovou jsem na obě otázky nalezla odpovědi.

Koučink spočívá v rozhovoru. Od ostatních "terapeutických rozhovorů" (od psychologa až po kamarádku) se liší tím, že (na rozdíl od kamarádky) kouč je plně koncentrován na "moje téma" a (na rozdíl od psychologa) reaguje téměř výhradně otázkami.  Díky tomu mi koučink umožňuje prožívat ten úžasný pocit, kdy sama v sobě objevuji překážky, které mi komplikují práci, komunikaci s ostatními a brání mi v prožívání štěstí. A nejen to; díky otázkám můžu sama a svým tempem přicházet i na to, jak tyto překážky odstranit či se jich vyvarovat, přičemž odhalovat můžu tak hluboko a tak pomalu či rychle, jak sama unesu. Z žádné lekce koučinku jsem tedy neodcházela "zfackovaná nově objevenou realitou", ale naopak - naplněná sílou a důvěrou v to, že vím, v čem je potíž a jakými způsoby ji můžu opakovaně či jednou pro vždy řešit.

Další přínos koučinku vidím v tom, že jsem se díky systematické práci s koučem mohla metodu otázek naučit: v mnohých situacích si teď dokážu otázky položit v duchu sama a ve vteřině si "zobrazit" cestu, kudy dál postupovat - ať už se jedná např. o konflikt s kolegou, partnerem, či o řešení jakékoliv stresové situace.

Kouč mě (podobně jako trenér) naučil techniku hry. Po roce práce věřím, že docela obstojně zvládám mnohé "zápasy", které jsem před rokem vytrvale prohrávala. Stále kouče potřebuji, ale - na rozdíl od psychologa či poradce, na kterém si přirozeně budujeme jakousi závislost - méně často a spíše ve výjimečných příležitostech nebo extrémně náročných situacích. Z vlastní zkušenosti tedy věřím, že motto "odhalte neomezené zdroje, které máte v sobě" není prázdným klišé, ale skutečnou výzvou, kterou lze při troše vůle a odvahy koučinkem beze zbytku naplnit.

Larisa byla a je mým jediným koučem - nemám tedy srovnání. Přesto jsem ale přesvědčená, že ani kdybych vyzkoušela desítky jiných koučů, srovnávat by nemělo smysl. Larisa je výjimečná svým neortodoxním pojetím koučinku, do kterého vnáší prvky jogy, hraní rolí a další metody a cvičení, které neumím pojmenovat, ale jsem přesvědčena, že plní svůj účel.

Věřím, že Larisa "má koučink v krvi". Jsem přesvědčena, že díky svým teoretickým znalostem, zkušenostem ze státní sféry, z charity i z businessu a díky tomu, že koučuje s ryzí radostí, dokáže lidem otevírat cestu k úspěchu a k plnému a radostnému prožívání.

Karolína Čechová

marketingová a personální ředitelka, EXX s.r.o.

Mé zážitky z koučinku u Larisy Francírkové jsou velmi pestré - někdy si vybavuji radost, jindy slzy, vždy však hlubokou úlevu a pochopení. Pokaždé se mi dostalo velmi osobního a profesionálního přístupu a společná práce probíhala ohleduplně a citlivě, leč zároveň patřičně pevně. Díky koučinku jsem pochopila, že je přirozené mít strachy a obavy, že není dobré s nimi bojovat, ani před nimi utíkat, ale že je možné si je uvědomit, zpracovat, a díky tomu změnit zaběhlé reakce a způsoby chování.

Pak, jakoby zázrakem, se začne měnit i vnější okolní svět. Koučink není, jak jsem se původně domnívala, zázračná pilulka, která odstraní všechny mé problémy, koučink je daleko víc - je to cesta, jak je mohu odstranit sama, a to trvale. Ze srdce děkuji Larise za láskyplnou péči, s níž mě na této cestě provázela a za to, že mi pomohla odkrýt náhled do další, hlubší sféry mého bytí.

Květa Humoudová