Služby

Get started
    Image 1

Individuální koučink

Individuální koučink spočívá v rozhovoru kouče a koučovaného, během kterého kouč pokládá speciálně formulované a řazené otázky, jež vedou k hlubšímu uvědomění. Více informací

Týmový koučink

Pro týmový koučink je důležitá partnerská atmosféra, která podněcuje otevřenost, upřímnost a aktivitu všech členů týmu. Využívá synergii, která v této skupině vzniká. Více informací

Přednášky, semináře

Vedle koučinku nabízím přednášky, školení a workshopy, ve kterých se dělím o své zkušenosti z oblasti prodeje a přístupu k obchodnímu procesu. Více informací