Individuální koučink

Get started
  Image 1

Individuální koučink

Individuální koučink spočívá v rozhovoru kouče a koučovaného, během kterého kouč pokládá speciálně formulované a řazené otázky, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k tématu. Princip koučinku je založen na předpokladu, že odpovědi na naše otázky nosíme v sobě. Koučovací rozhovor pomáhá se k nim dopracovat a tím se zbavit strachů a bloků. Fakt, že koučovaný na řešení přichází sám, umocňuje výsledný efekt. 

Koučink pomáhá probouzet a zvyšovat náš potenciál, zbavit se strachu a docílit šťastnějšího, klidnějšího a harmoničtějšího prožívání každodenní reality i vyhrocených situací. Díky koučinku se zvyšuje úroveň / intenzita našich prožitků a tím i naše výkonnost a následně úspěch. Koučink pomáhá rozproudit radost, štěstí a lásku v soukromém i pracovním životě.


V jakých oblastech je možné koučink využít?

Formou koučinku je možné hledat řešení v jakékoliv oblasti života. Nejčastěji klienti přicházejí např. s těmito tématy:

 • Zlepšení vztahů s kolegy
 • Přístup k podřízeným / nadřízeným
 • Komunikace obecně
 • Rozložení času mezi práci a rodinu
 • Zvládání extrémní zátěže
 • Vyrovnání se s rozchodem
 • Rozhodnutí o změně povolání
 • Stěhování, volba místa pro bydlení
 • Ujasnění si životní vize
 • Až po tak jemná témata jako je hledání a nalezení smyslu života