Přednášky, semináře

Get started
    Image 1

Přednášky, semináře

Vedle koučinku nabízím přednášky a workshopy, při nichž se dělím o své zkušenosti a znalosti z oblasti prodeje a přístupu
k obchodnímu procesu. Přednášky nabízím jako součást rozsáhlejšího cyklu, nebo samostatně jako delší workshopy.

I v těchto přednáškách se snažím využívat koučovací přístupy, aktivně zapojit posluchače a zprosředkovat tak uvědomění daných témat na co nejhlubší úrovni. Přednášky a worshopy se zabývají tématy, která postihují ty nejjemnější přístupy k prodeji,
a která mají zásadní vliv na úspěch v obchodě obecně.

Na jaká témata se přednášky vztahují?

  • Vliv stavu vědomí na úspěšnost telemarketingu a prodeje
  • Od úspěchu k významu
  • Pro-dávejte více!
  • Hodnoty a jejich vliv na úspěch v akviziční činnosti
  • Inspirace = nejvyšší stupeň motivace
  • 13. komnata businessu
  • Práce jako smysl a poslání