Týmový koučink

Get started
    Image 1

Týmový koučink

Pro týmový koučink je důležitá partnerská atmosféra, která podněcuje otevřenost, upřímnost a aktivitu všech členů týmu. Využívá synergii, která v této skupině vzniká – jednotliví členové se inspirují navzájem, sdílejí a dochází tak k násobení energie. Koučink pomáhá zlepšovat vztahy uvnitř týmu, posiluje jeho výkonnost, loajalitu, zodpovědnost a proaktivitu.

Jak probíhá spolupráce?

Před týmovým koučinkem je třeba vyjasnit zadání a očekávání klienta.  Týmový koučink je vhodný pro skupiny od 2 do 12 osob. Výstupem ze setkání je souhrnný zápis pro klienta.  Týmový koučink je efektivní i jako jednorázové setkání, které pomůže
k ujasnění určitého tématu, či oblasti.

V jakých oblastech je možné týmový koučink využít?

Týmový koučink je užitečný především pro lidi působící v rámci jednoho oddělení, projektu či pracovní skupiny. Často se stává součástí teambuildingových aktivit, může však být využit i samostatně. Je vhodný pro všechny úrovně pracovních pozic. Týmový koučink se osvědčuje především pro zavádění změn, řešení výjimečných situací ve firmě či pro komunikaci nepopulárních opatření. Příklady:

  • Zlepšení vztahů s kolegy
  • Přístup k podřízeným / nadřízeným
  • Komunikace obecně 
  • Zvládání extrémní zátěže
  • Ujasnění si firemní vize